Artikel vises efter tilladelse fra
Forfatter: Sarah Kirkemoe Galán
Magasinet Arbejdsmiljø
Læs artiklen i magasinet

INSPIRERENDE ARBEJDSPLADS

Et tryk på en knap letter livet for murerne

Klipning af mursten er en fysisk belastende arbejdsopgave. Det er blevet dokumenteret i et forskningsprojekt, som murere fra entreprenørfirmaet Jorton har lagt krop til. Resultaterne har sat gang i udviklingen af en ny stenklipper, der kan klare den hårde del af opgaven.

Originalfoto: Kasper Kristoffersen (vises ikke grundet Copyrights)

Murer Peter Birk lægger en mursten til rette i den orange maskine. Så trykker han på en knap, og maskinens knive glider ind mod stenen. ’Klank’ lyder det, da stenen brækker over i to, og ’klonk’, da den ene del rammer de andre afklippede sten i trillebøren. Peter Birk ser til, inden han tager den næste mursten, der skal have samme tur.

Normalt ville mureren kunne mærke opgaven væsentligt mere i kroppen. Indtil for nylig har han nemlig klippet mursten med en manuel stenklipper – ligesom de fleste af hans murerkollegaer landet over. Nu klarer en ny elektrisk stenklipper den hårde del af opgaven på byggepladsen i Aalborg, hvor entreprenørfirmaet Jorton er i gang med murerarbejdet på et stort boligbyggeri.

Den elektriske stenklipper er blevet udviklet, efter at et forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har dokumenteret den fysiske belastning ved manuel stenklipning. Og forskellen er til at tage og føle på, fortæller Peter Birk:

– I den traditionelle stenklipper presser man skærene manuelt ned med et håndtag. Det kræver kraft, for en sten er jo hård, så den skal reelt set sprænge for at blive klippet over. Man hakker håndtaget ned i en hurtig bevægelse, og det giver en hård, hurtig belastning af skulderen, hver gang man klipper en mursten, siger han.

Den belastning er murerne udsat for mange gange i løbet af en enkelt arbejdsdag, for i moderne byggeri er der ofte mange detaljer i murværket og store vinduer, der kræver mange klippede sten. Man kan derfor hurtigt komme op på at klippe 300-400 sten om dagen, fortæller Peter Birk.

Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 8 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

KØB ABONNEMENT

– Med den elektriske stenklipper er belastningen taget ud af ligningen.

Den elektriske stenklipper

  • Den nye stenklipper går under navnet ’SmartCutter’ og er designet og produceret i Danmark.
  • Ideen bag designet er, at murere skal kunne klippe mursten uden at belaste kroppen.
  • Stenklipperen kom på markedet i efteråret 2020.
  • Se mere på smart-cutter.dk

– Fordi man bare skal trykke på en knap, får man ikke det der smæld i skulderen. Derfor er der ikke det samme behov for at holde pause undervejs eller skifte til en anden opgave, fordi man ikke får en øm skulder eller nakke, som man gør med den gammeldags stenklipper, forklarer Peter Birk.

Kortlægning af fysisk belastning

I NFA’s forskningsprojekt undersøgte forsker Mikkel Brandt Petersen og seniorforsker Jeppe Z.N. Ajslev forholdene for 80 murere og betonarbejdere i byggeriet. Gennem tekniske målinger af deltagernes muskelbelastning, bevægelser af kroppen og hjerterytme kortlagde forskerne den fysiske belastning ved en række arbejdsopgaver.
– Hos murerne fra Jorton kunne vi blandt andet måle, at stenklipning var hårdt belastende for skuldrene og ryggen, fortæller Mikkel Brandt Petersen.
Murerne deltog efterfølgende i et workshopforløb, hvor de kunne komme med forslag til at mindske den fysiske belastning i arbejdet. Ifølge forskningen giver inddragelse af medarbejderne en større følelse af ejerskab over for de løsninger, der kommer frem, forklarer forskeren.
Udviklingen af den elektriske stenklipper var ikke en del af selve projektet, men blev sat i gang efter dokumentationen af den fysiske belastning.
– Det er enormt positivt, at vores forskning på den måde har bidraget til, at murerne får et nyt hjælpemiddel, der forhåbentlig kan afhjælpe deres belastning ved stenklipning. Det har vi altid en forhåbning om, når vi udfører anvendelsesorienteret forskning: At slutbrugerne kan få gavn af det, siger Mikkel Brandt Petersen.

Projektet foregik i et samarbejde mellem NFA, Aalborg Universitet, 3F, Dansk Byggeri, Jorton og Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Facts på bordet 

At forskningsprojektet viste, at klipning af mursten er en særligt belastende arbejdsopgave, kommer ikke som en overraskelse for folk i branchen. Det fortæller Ingerid Jovall Rødtnes, der er arbejdsmiljøkoordinator hos Jorton.

– Vi ved godt, at stenklipning er nedslidende, men nu fik vi facts på bordet og tal på, at det er fysisk belastende, siger hun.

Efter projektet satte Byggeriets Arbejdsmiljøbus skub i udviklingen af den nye stenklipper. Jorton blev inviteret til at teste og give feedback på prototypen.

– Det gav god mening at afprøve den blandt vores murere, som også havde lagt krop til målinger af den fysiske belastning. På den måde kunne vi vise vores folk, at det nytter at være med i forskning. At det, de har bidraget med, faktisk har medført en mulighed for forbedring af mureres arbejdsmiljø, siger Ingerid Jovall Rødtnes.

Lige så snart den elektriske stenklipper kom på markedet, købte Jorton tre eksemplarer. De står nu på arbejdsplatforme på byggepladsen i Aalborg, hvor murerne skal lægge 360.000 sten. Cirka 40.000 af stenene skal klippes.

– Vi vil gerne beholde vores medarbejdere længst muligt, og jo flere belastninger vi kan fjerne, desto gladere medarbejdere har vi – og desto længere kan vi holde på dem, siger Ingerid Jovall Rødtnes om beslutningen om at købe de elektriske stenklippere.

Hun påpeger, at der i murerfaget er nogle belastninger, man ikke kan ændre ret meget på:

– Kulde og træk er for eksempel faktorer, der hænger fast sammen med jobbet. Murerfaget er nedslidende i sig selv, og derfor er det enormt positivt, når der kommer et nyt hjælpemiddel som den elektriske stenklipper.

– Vi har valgt at investere i maskinerne, fordi vi gennem forskningen for alvor har fået øjnene op for, hvad der slider på vores folk.
Nikolaj Thomsen, projektchef

På byggepladsen i Aalborg er murerne nu i gang med at vænne sig til nye rutiner med den elektriske stenklipper. I den forbindelse er det et stort plus, at en del af sjakket har været med i forskningsprojektet og til at teste prototypen, fortæller Nikolaj Thomsen, der er projektchef på entreprisen i Aalborg.

– Da vi fortalte, at vi ville købe stenklipperne, mente medarbejderne, at det var en rigtig god idé på baggrund af det, de har været med i. Vi har valgt at investere i maskinerne, fordi vi gennem forskningen for alvor har fået øjnene op for, hvad der slider på vores folk. Det er ikke noget, vi kan måle på økonomien her og nu, og vi kunne da have købt 35 af de gammeldags stenklippere til det, de tre elektriske har kostet. Men vi tror på, at dette tiltag er med til at fremtidssikre vores folk, siger han.